slownik-oparaMały Słownik Politologii

pod red. Stefana Opary oraz Teresy Astramowicz-Leyk, Tomasza Bojarowicza i Beaty Kosiby

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007

ISBN 978-83-7441-780-8, stron 210.

Słownik zaplanowany został jako zwięzła pomoc dydaktyczna głównie dla studentów politologii, ale także dla wszystkich interesujących się terminologią tej dyscypliny naukowej, zwłaszcza działaczy społecznych i polityków. Właściwa całej humanistyce wieloznaczność, nieostrość i niejasność terminologiczna daje o sobie znać w tym wypadku ze szczególną siłą. Politologia jest bowiem nauką młodą, in statu nascendi, i jej język krystalizuje się zarówno pod wpływem tradycji polskiej, jak i nazewnictwa obcego, zwłaszcza anglosaskiego.

Słownik jest owocem zbiorowego wysiłku pracowników naukowych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję za cenne uwagi i opinie dotyczące siatki haseł i ich treści, zwłaszcza profesorom UWM, dr. hab. Arkadiuszowi Żukowskiemu i dr. hab. Waldemarowi Żebrowskiemu, którzy przejrzeli całość przed publikacją. Redaktorzy i autorzy liczą nie tylko na życzliwe zainteresowanie tą pracą, ale także na krytyczne oceny i sugestie dotyczące treści i zakresu prezentowanej terminologii. Przy opracowaniu haseł wykorzystane zostały doświadczenia dydaktyczne autorów oraz liczne źródła leksykalne, polskie i zagraniczne. Wykaz wybranych źródeł zamieszczono na końcu słownika. Są to zarazem odsyłacze bibliograficzne dla osób pragnących dotrzeć do szerszych informacji i analiz kategorialnych.

Stefan Opara