Karolina Tybuchowska-Hartlińska

Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce. Dwadzieścia lat doświadczeń w subregionie ciechanowskim

Wyd. Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2012

ISBN 978-83-62363-47-6, ss. 269.

 

Recenzowane opracowanie stanowi solidne monograficzne studium problemu. Rzadko zdarza się, iż analizą objęte są wszystkie rodzaje wyborów samorządowych i to w tak długiej perspektywie czasowej (dogłębna analiza, a następnie komparatystyka elekcji z 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 i 2010 roku). Poza tym Autorka wyniki wyborów w subregionie ciechanowskim odniosła do wyników wyborów samorządowych w skali ogólnopolskiej.

Fragment z recenzji prof. zw. dr hab. Arkadiusza Żukowskiego

Oryginalność studium poznawczego zawiera się przede wszystkim w: dostarczeniu bogatej wiedzy faktograficznej, metodycznie uporządkowanej o wyborach samorządowych przeprowadzanych w ostatnich 20 latach w subregionie ciechanowskim; starannym zaprezentowaniu wiedzy teoretycznej o wyborach, wyborach samorządowych w połączeniu z warstwą wiedzy egzemplifikacyjnej z przestrzeni lokalnej; dokonaniu komparatystycznej analizy wyborów na poziomie lokalnym, powiatowym oraz krajowym; zarysowaniu wyborów terytorialnych w rzeczywistości przemian ustrojowych.

Fragment z recenzji prof. zw. dr hab. Andrzeja Chodubskiego

Summary in English

 

Feed not found.
Feed not found.