Waldemar Tomaszewski

Kompromis polityczny w procesie stanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej z kwietnia 1997 roku

Wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2007, ss. 450.

ISBN 978-83-7549-001-5

Feed not found.
Feed not found.