Wojciech Kotowicz

Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Stymulatory endogeniczne i egzogeniczne

Wyd. Nauk. Grado Toruń 2012, ss. 391.

ISBN 978-83-62941-02-5

 

W pracy podjęto próbę naukowego zaprezentowania nie tylko samego życia politycznego Obwodu, jego istoty, zakresu i specyfiki, ale także uwarunkowań, dzięki którym rozwijał się proces polityczny regionu. Podstawowym celem badań podjętych w rozprawie jest uzyskanie odpowiedzi, w jaki sposób czynniki endogeniczne i egzogeniczne wpływają na kształt życia politycznego Obwodu Kaliningradzkiego FR.