Selim Chazbijewicz

Awdet czyli powrót. Walka polityczna Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości narodowej i niepodległego państwa

Wyd. UWM, Olsztyn 2001

ISBN 8372990972

Pierwsza w Polsce monografia ruchu politycznego krymskich Tatarów, począwszy od masowej deportacji w 1944 roku do czasów współczesnych, osadzona w kontekście przemian politycznych i społecznych narodów turecko-muzułmańskich w Rosji i byłym ZSRR. Autor zwraca uwagę na współpracę demokratycznej opozycji i ruchu narodowego, stanowiącą nową jakość polityczną w samym ZSRR i poza nim. Nakreśla również tło historyczne, społeczne i religijne walki krymskich Tatarów o powrót na Krym, która doprowadziła do powstania praktycznie nowej grupy etnicznej, pełniącej obecnie istotną rolę w życiu politycznym Republiki Ukrainy.