Jerzy Wajszczyk

Wstęp do logiki z ćwiczeniami, wyd. II rozszerzone i uzupełnione

Wyd. UWM 2004

Logika jest przedmiotem, którego zadaniem jest m.in. doskonalenie umiejętności poprawnego myślenia. Tymczasem zdecydowana większość studentów uważa ten przedmiot za szczególnie trudny, a jego studiowanie traktuje jako uciążliwy obowiązek. Nauczanie logiki można w znacznym stopniu uatrakcyjniæ odpowiednio dobranymi łamigłówkami logicznymi. Każdy człowiek może usprawnić swoje myślenie poprzez odpowiedni trening umysłowy. Podręcznik służy niewątpliwie temu celowi.

Składa się z dwu wyodrębnionych części. Część pierwsza to wykład podstawowych zagadnień z logiki, takich jak m.in. semantyczna i syntaktyczna charakterystyka relacji klasycznej konsekwencji logicznej, twierdzenie o dedukcji, założeniowe ujęcie klasycznego rachunku zdań, teoria mnogości i in. W części drugiej zamieszczone zostały różnorodne ćwiczenia z rozwiązaniami.

Obecne wydanie jest poszerzone w stosunku do wydania I przede wszystkim o rozdział łamigłówki logiczne. Gdy jakieś zadanie sprawia rozwiązującemu szczególną trudność, należy je opuścić i ponowić próbę rozwiązania po jakimś czasie. Wytrwałość jest koniecznym warunkiem sukcesu.