Adam Romejko

Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii

Wyd. Adam Marszaek, Toruń 2002