Waldemar Żebrowski

Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państw świata (podręcznik akademicki)

OSW im. J. Rusieckiego, Olsztyn 2005

ISBN 83-89067-23-4

 

Książka porządkuje stan wiedzy na temat systemów politycznych w literaturze przedmiotu w języku polskim. Charakterystyka systemów ukazana została przez pryzmat sposobu wyboru i tworzenia się naczelnych organów państwa. Książka stanowi pomoc dydaktyczną w realizacji przedmiotów „wspóczesne systemy polityczne” i „stosunki midzynarodowe” na studiach politologicznych. Z uwagi na interdyscyplinarne podjęcie może okazać się bardzo przydatna studentom prawa, historii, w pewnym zakresie socjologii stosunków midzynarodowych.
Feed not found.
Feed not found.