Waldemar Żebrowski

Współczesne systemy polityczne Polski i jej sąsiadów,

Wydawnictwo OSW, Olsztyn 2002, str. 130

 

W  opracowaniu poddano analizie systemy polityczne 7 państw z którymi obecnie Polska graniczy. Przedstawiono je tak, aby czytelnik mógł dokonać porównań, uchwycić podobieństwa i różnice w organizacji życia politycznego.

Feed not found.
Feed not found.