Bronisław Bombała

Fenomenologia zarządzania. Przywództwo

Wyd. Difin, Warszawa 2010

ISBN 978-83-7641-324-2

Przedmiotem książki jest analiza fenomenologiczna zarządzania jako aktu przywództwa. Wątkiem przewodnim i zarazem głównym problemem badawczym jest poszukiwanie istoty (eidos) przywództwa w kontekście rozwoju osobowego uczestników organizacji, a także jej interesariuszy zewnętrznych.