Waldemar Żebrowski

Współczesne systemy polityczne wybranych państw świata,

Centrum Kształcenia Ustawicznego "Glob", Olsztyn 2000, str. 129;
wyd. 2 - Olsztyn 2002