moczarWaldemar Żebrowski

Mieczysław Moczar w Olsztyńskiem. Działalność polityczna i jej skutki w latach 1948-1952

Wyd. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Olsztyn 2002, str. 187.

ISBN 83-89067-01-3

 

Praca stanowi próbę rzetelnego opisu działalności politycznej Moczara jako wojewody olsztyńskiego (od 6 października 1948 r. do 23 maja 1950), a następnie przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (od 24 maja 1950 r. do 16 kwietnia 1952 r.).

Autor próbuje określić skutki działalności Moczara i ich wpływ na kierunek ewolucji województwa.