Marcin Chełminiak

Obwód Kaliningradzki FR w Europie. Rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie politycznym

Wyd. Duet, Toruń 2009, s. 308

ISBN: 978-83-61185-58-1

 

Autor w swojej książce podjął istotny problem współczesnych stosunków międzynarodowych, a mianowicie dotyczący zasadniczej przebudowy europejskiego ładu politycznego, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej. M. Chełminiak w szczególności zajął się nową sytuacją geopolityczną, w jakiej znalazła się najdalej wysunięta na zachód część obecnej Rosji.