W dniach 21-23 września we Wrocławiu odbył się V Ogólnopolski Kongres Politologii. Jego organizatorami byli: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

W trwających trzy dni obradach w kilkudziesięciu panelach tematycznych dyskutowało kilkuset politologów ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. W Kongresie wzięła udział silna reprezentacja Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wśród osób dokonujących uroczystego otwarcia Kongresu był prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Komitetu Honorowego Kongresu.

Pracownicy Instytutu wzięli aktywny udział w panelach tematycznych, wygłaszając referaty:

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski: Problem granic i pograniczy w Afryce - wyzwania dla para dyplomacji;

dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska: Demokracja partycypacyjna na szczeblu lokalnym - możliwości i wyzwania oraz Wybory w czasie COVID-19 - sprawdzian z obywatelskości;

dr Tomasz Gajowniczek: Partycypacja elektroniczna w Polsce lokalnej a Covid-19;

dr hab. Wojciech Kotowicz: Rola obwodu kaliningradzkiego w rosyjskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa;

dr hab. Krzysztof Żęgota: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji wobec państw basenu Morza Bałtyckiego;

dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM: Procedury selekcji kandydatów w polskich partiach politycznych: Rola przywódców partyjnych oraz Podziały polityczne i partyjne w kontekście dyskursu nad wyborami prezydenckimi w 2020;

dr hab. Tomasz Bojarowicz: Pandemia i wojna. Czynniki petryfikujące istniejące podziały czy stymulatory nowych?

Pracownicy Instytutu wzięli także udział jako dyskutanci w wielu panelach tematycznych.

Ponadto dr hab. Krzysztof Żegota był pomysłodawcą i moderatorem panelu: Rosja a bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej, a dr hab. Tomasz Bojarowicz pomysłodawcą i moderatorem panelu: Podziały społeczno-polityczne w Polsce.

Kongres był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń naukowych oraz integracji środowiska politologicznego w Polsce.