Czterech pracowników naszego Instytutu, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w dniu 1 października, otrzymało wysokie odznaczenia państwowe potwierdzające ich wieloletnią pracę i wkład w rozwój nauki.

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, który jest nadawany przez Prezydenta RP za szczególne zasługi, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu.

Dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, który jest nadawany przez Prezydenta RP za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz legitymowanie się wybitnym dorobkiem.

Dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz legitymowanie się wybitnym dorobkiem.

Gratulujemy!!!

azukowski
azukowski azukowski
chelminiak
chelminiak chelminiak
gladkowski
gladkowski gladkowski
hartlinski
hartlinski hartlinski
wspólne
wspólne wspólne