W dniu 4 kwietnia 2009 r. w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przedmiotem pierwszego z konkursów, zatytułowanego „20 lat transformacji systemowej w Polsce” było napisanie pracy o charakterze politologicznym odnoszącej się do okresu przemian po Okrągłym Stole. Patronat nad tym konkursem objął J.M. Rektor UWM prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz.

Na konkurs napłynęły prace z całego województwa, z których komisja konkursu wyłoniła trzy najlepsze. Pierwsze miejsce zajął Mateusz Mazur z ZSZiO w Nidzicy, uczeń Pani mgr Teresy Hablützel. Na drugim miejscu uplasował się Maciej Białuński z I LO w Giżycku, uczeń mgr. Mirosława Sroki, a na trzecim Magdalena Wiśniewska z ZSO nr 2 w Bartoszycach, uczennica mgr Hanny Komarzewskiej.

W skład komisji konkursowej wchodzili dr Waldemar Tomaszewski, dr Katarzyna Maciejewska oraz mgr Maciej Hartliński.

Tego samego dnia w INP przeprowadzono konkurs Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim, który odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Jacka Protasa. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie testu sprawdzającego ich wiadomości z zakresu historii regionu, aktualnych spraw politycznych i samorządowych, a nawet z geografii naszego województwa. Uczniowie musieli się zatem wykazać wszechstronną wiedzą. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął Błażej Żyliński z IV LO w Olsztynie (opiekun mgr H. Falkowski), drugie Radosław Rosiński z VII LO w Olsztynie (opiekun mgr A. Matusewicz), a trzecie Aneta Kuc z LO w Pasłęku (opiekun T. Rozenbajgier).

Komisję konkursową stanowili dr Wojciech Modzelewski, dr Barbara Turowej oraz mgr Karolina Tybuchowska-Hartlińska. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział Wicemarszałek Województwa Urszula Pasławska i Szef Kancelarii Sejmiku Wiktor Marek Leyk, a także prof. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych.

Była to druga edycja konkursów. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem uczniów województwa i będą kontynuowane w przyszłych latach.

DSC05114
DSC05114 DSC05114
DSC05131
DSC05131 DSC05131
DSC05135
DSC05135 DSC05135
DSC05140
DSC05140 DSC05140
DSC05144
DSC05144 DSC05144
DSC05162
DSC05162 DSC05162