Wyniki konkursu politologicznego na pracę pisemną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanego przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod patronatem J.M. Rektora prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego, edycja 2016 – „Unia Europejska. Współczesne dylematy i wyzwania”. Nadesłane prace ocieniane były przez komisję konkursową w składzie: dr Waldemar Tomaszewski, dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska oraz dr Maciej Hartliński.

I miejsce: Dorota Langowska, II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie im. K.i R. Małłków, kl. II. Opiekun: mgr Hanna Janik. Tytuł pracy: Niekontrolowana migracja ludności z Bliskiego Wschodu jako współczesne zagrożenie granic Unii Europejskiej.

II miejsce: Agnieszka Grochowska, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. S. Staszica w Nidzicy, kl I LO. Opiekun: mgr Teresa Hablutzel. Tytuł pracy: Układ z Schengen – szansa czy zagrożenie dla Europy?

III miejsce: Michał Suchto, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków Spod Znaku Rodła, kl. II Tia. Opiekun: dr Katarzyna Cieplińska. Tytuł pracy: Bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Laureatom serdecznie gratulujemy !