Doktoraty obronione w Instytucie Nauk Politycznych:

 

 • Maciej Hartliński - Kształtowanie się przywództwa partyjnego w Polsce.

Promotor prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Stefan Opara; dr hab. Jerzy Sielski prof. USz. Obrona 9.12.2009 r.

 • Karolina Tybuchowska-Hartlińska - Wybory do samorządu terytorialnego w subregionie ciechanowskim na tle wyników ogólnopolskich.

Promotor dr hab. Waldemar Żebrowski prof. UWM. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski oraz prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski. Obrona 9.12.2009 r.

 • Zbigniew Szmurło - Zależności, wpływy i oddziaływania kultury i polityki w Armenii.

Promotor prof. dr hab. Olha Vasyuta. Recenzenci: dr hab. Selim Chazbijewicz prof. UWM, prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski (UG). Obrona 14.12.2010 r.

 • Sylwia Górzna - Polityczny wymiar dialogu Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w okresie pontyfikatu Jana Pawła II.

Promotor dr hab. Selim Chazbijewicz prof. UWM. Recenzenci: dr hab. Wojciech Jakubowski prof. UWM, prof. zw. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW). Obrona 14.12.2010 r.

 • Paulina Kowalska - Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz ochrony praw człowieka na przełomie XX i XXI wieku.

Promotor dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. USz. Recenzenci: dr hab. Ryszard Czarkowski prof. UWM, dr hab. Jacek Knopek prof. UMK. Obrona 30.06.2011 r.

 • Krzysztof Żęgota - Współczesny obraz diaspory polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Promotor prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski. Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Chałupczak (UMCS), prof. dr hab. Serhiy Vasyuta (UWM). Obrona 30.06.2011 r.

 • Łukasz Orylski - Stygmatyzacja przeciwnika politycznego w polskim dyskursie elit symbolicznych w latach 2001-2007.

Promotor prof. dr hab. Waldemar Tłokiński. Recenzenci: prof. dr hab. Jan Garlicki (UW), dr hab. Paweł Woroniecki prof. UWM. Obrona 30.06.2011 r.

 • Wojciech Krzysztof Szalkiewicz - Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych w latach 1989-2009

Promotor dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM. Recenzenci: dr hab. Grzegorz Piwnicki, prof. UG, dr hab. Waldemar Żebrowski, prof. UWM. Obrona 30.11.2011 r.

 • Paulina Orłowska - Wymiar kulturowy i polityczny w dyskursie tożsamościowym włoskiej szkoły współczesnego eseju

Promotor prof. dr hab. Marek Jabłonowski. Recenzenci: dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM, prof. dr hab. Jan Tomkowski (IBL PAN). Obrona 29.05.2012 r.

 • Magdalena Kumelska - Globalne konsekwencje polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie prezydentury George'a W. Busha juniora

Promotor dr hab. Olga Wasiuta, prof. UWM. Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Iwiński, prof. dr hab. Longin Pastusiak (Akademia Vistula). Obrona 29.05.2012 r.

 • Jacek Bill - Korupcja jako instrument uprawiania polityki

Promotor prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta. Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Godlewski (AKW), dr hab. Paweł Woroniecki, prof. UWM. Obrona 30.05.2012 r.

 • Filip Kowalczyk - Spisek jako instytucja życia politycznego

Promotor prof. dr hab. Andrzej Chodubski (UG). Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG), dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM. Obrona 21.11.2012 r.