Jeżeli chcesz studiować atrakcyjny kierunek oraz myślisz o pracy w instytucjach sektora publicznego, społecznego lub organizacjach non-profit, to zapisz się na jedyny taki kierunek studiów w Polsce. Jest on skierowany do osób, które chcą uzyskać wysoki poziom wiedzy teoretycznej w zakresie zarządzana publicznego (public governance) oraz pogłębione umiejętności analityczne i metodologiczne.

W trakcie studiów nabędziesz wiedzę z zakresu przywództwa w sferze publicznej, negocjacji i mediacji, e-governance, analizy ekonomicznej czy efektywnego kreowania wizerunku w oparciu o zasady funkcjonowania marketingu politycznego i public relations.

Lista przedmiotów

* Blok przedmiotów: Przywództwo i marketing w sektorze publicznym

** Blok przedmiotów: Międzynarodowe zarządzanie publiczne

 • Administracja publiczna
 • Analiza ekonomiczna
 • Analiza geopolityczna**
 • Analiza i decydowanie publiczne
 • Analiza logiczna
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe**
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Diagnozowanie problemów politycznych i społecznych
 • Dyplomacja publiczna**
 • e-Governance
 • Ergonomia
 • Erystyka i sztuka wystąpień publicznych
 • Etyka w życiu publicznym
 • Etykieta
 • Etykieta i protokół dyplomatycznych
 • Fundrising, crowdfunding i crowdsourcing*
 • Globalizacja procesów gospodarczych**
 • Główne idee współczesności
 • Historia ustroju i administracji publicznej w Polsce
 • Innowacje społeczne i smart city
 • Język obcy
 • Komunikowanie publiczne i media społecznościowe*
 • Kreowanie liderów życia publicznego
 • Kreowanie wizerunku instytucji publicznych*
 • Lobbing w sektorze publicznym*
 • Marketing polityczny*
 • Nauka o państwie i prawie
 • Negocjacje i mediacje
 • Nowe zarządzanie publiczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Organizacja i zarządzanie
 • Partycypacja obywatelska
 • Polityki publiczne
 • Prawa człowieka w życiu publicznym
 • Programy i fundusze Unii Europejskiej**
 • Projektowanie badań z elementami wizualizacji i prezentacji danych
 • Projektowanie i realizacji kampanii społecznych*
 • Przedmiot do wyboru I
 • Przedmiot do wyboru II
 • Przywództwo polityczne i publiczne
 • Samorząd i polityka lokalna
 • Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1
 • Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 2
 • Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3
 • System multi-level governance w Unii Europejskiej**
 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technologie informacyjne
 • Teoria gier
 • Translatorium językowe
 • Wychowanie fizyczne
 • Wykład monograficzny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie międzykulturowe

 

Informacji na temat rekrutacji można uzyskać na stronie UWM.