Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Instytut Nauk Politycznych obchodzi 15-lecie istnienia

Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową publikację

Zapraszamy do kupowania i czytania

 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (kierownik Pracowni Zagrożeń i Polityki Bezpieczeństwa, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych UWM) w dniach 16-17 maja 2018 r. wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. Current issues relating to recruitment and stabilisation of personnel in the armed forces, organizowanej przez Katedrę Nauk Społecznych Akademii Sił Zbrojnych im. gen. M. R. Stefanika w Liptowskim Mikulašu (Słowacja), przy współudziale: Police Academy in Bratislava, Pedagogical University of Krakow, University of Wroclaw College of Public and Individual Security in Krakow, Police Academy in Szczytno.

18 maja Instytut Nauk Politycznych gościł grupę uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku.

Uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat bezpieczeństwa narodowego, które poprowadził dr hab. Janusz Filipkowski, a także zwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką.

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (pracownik Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych UWM) w dniach 10-11 maja 2018 r. wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Partycypacja samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa” zorganizowanej we Wrocławiu przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Prof. Arkadiusz Żukowski i dr hab. Degefe Kebede Gemechu wzięli udział w V Kongresie Afrykanistów Polskich (Huta Szklana - Święty Krzyż, 23-25 kwietnia 2018 roku), który organizowany jest co trzy lata przez Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne. W Kongresie wzięło udział blisko stu polskich afrykanistów reprezentujących różne dyscypliny i subdyscypliny nauk humanistycznych i społecznych.

Prof. A. Żukowski wygłosił referat pt. „Religia a polityka w Afryce Południowej – z kart przeszłości i współczesności”, a dr hab. D. K. Gemechu przedstawił referat pt. „Zagraniczne bazy wojskowe w Rogu Afryki: napięcie i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa”.

Ponadto Prof. A. Żukowski prowadził dwa panele („Religia, ideologia i polityka” oraz „Politologia, wojny i konflikty”) i dokonał też podsumowania Kongresu. Podczas Kongresu odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego podczas którego dokonano wyboru jego władz.

Prof. A. Żukowski został ponownie wybrany na członka Zarządu Głównego PTAfr.

http://www.kongresafrykanistyczny.pl/

https://www.etnologia.uw.edu.pl/wokol-etnologii/v-kongres-afrykanistow-polskich

 

Dr Maciej Hartliński wziął udział w międzynarodowej konferencji Political Leaders in Central and Eastern Europe: Roles, Action and Consequences organizowanej przez European Consortium for Political Research.

W ramach sekcji badawczej kilkunastu badaczy pochyliło się nad problematyką przywódców w poszczególnych państwach. Dzięki konstruktywnej krytyce nad założeniami metodologicznymi i wynikami badań, w trakcie dwóch dni udało się wypracować satysfakcjonujące stanowisko i ustalić dalsze etapy współpracy, która powinna zaowocować przygotowaniem publikacji do międzynarodowych czasopism.

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono