Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

W dniu 12 grudnia b.r. w Centrum Symulacji Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne członków stowarzyszenia Olsztyńskie Forum Nauki, któremu przewodniczył ustępujący prezes prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz.

W trakcie zebrania dokonano wyborów nowych władz: prezesem został prof. dr hab. Jan Jankowski, a wiceprezesami prof. dr hab. Zenon Zduńczyk i prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski. Sekretarzem został prof. dr hab. Jerzy Wilde, skarbnikiem prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, a członkami Zarządu: prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski i prof. dr hab. Andrzej Koncicki.

Wybrana została także nowa Komisja Rewizyjna (przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski; członkowie: prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. dr hab. Stefan Smoczyński).

W dn. 1-2 grudnia br. w Instytucie Nauk Politycznych UWM odbył się dziesiąty, jubileuszowy Zjazd Geopolityków Polskich.

W pierwszym dniu Zjazdu odbył się finał Olimpiady Geopolitycznej, której zwycięzcą został Szymon Struszyński z Uniwersytetu Wrocławskiego. W drugim dniu Zjazdu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Doniosłość geopolityczna odrodzenia Rzeczypospolitej", w której otwarciu uczestniczył również Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM, prof. Arkadiusz Żukowski.

W dniach 6-7 grudnia 2018 roku na akademii Studiów Ekonomicznych w Kiszyniowie (Mołdowa) odbyła się międzynarodowa Konferencja im. Jean Monneta Moldova towards EU’s regional and cross-border developpment [Mołdowa wobec unijnego rozwoju regionalnego oraz współpracy przygranicznej].

Zgromadziła ona ok. 70 uczestników, w tym: z Rumunii, Bułgarii i Słowenii. Nasz Instytut, a zarazem i Polskę, reprezentował dr Benon Gaziński, który w sesji plenarnej, jako „Keynote Speaker” wygłosił referat Regional development during a period of the system transformation and the European integration. A case study of Poland [Rozwój regionalny w okresie transformacji systemowej oraz integracji europejskiej na przykładzie Polski].

W dniu 22 listopada br. na Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Kaliningradzie (PTUK) odbyła się międzynarodowa konferencja w ramach projektu pt. „Kant – Prusy – Europa” realizowanego m.in. przez Nordost-Institut w Lüneburgu, Instytut Nauk Politycznych UWM oraz Państwowy Uniwersytet Techniczny w Kaliningradzie.

Inaugurację konferencji rozpoczęło wystąpienie Prorektor ds. nauki, prof. Natalii A. Kostirkowej z PTUK w Kaliningradzie, która podkreśliła doniosłość naukową tego wydarzenia. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z Rosji, Litwy, Niemiec oraz Polski, w tym przedstawiciele Instytutu Nauk Politycznych UWM, prof. Arkadiusz Żukowski i dr hab. Marcin Chełminiak.

Dr Maciej Hartliński współpracuje przy realizacji międzynarodowego grantu „Political Parties and their Leaders: Power and Selection in Comparative Perspective”. Kierownikiem projektu jest Nicholas Aylott (Söderton University) oraz Niklas Bolin (Mis Sweden University), których wniosek uzyskał finansowanie w wysokości 150 000 Euro i będzie realizowany w latach 2019-2021.

Trzon badawczy zespołu (oprócz dr. Hartlińskiego) tworzą uznani badacze przywództwa partyjnego w Europie: Nicholas Aylott (Södertörn University, Sweden), Niklas Bolin (Mid Sweden University, Sweden), Jānis Ikstens (University of Latvia), Uwe Jun (University of Trier, Germany), Giulia Sandri (Université Catholique de Lille, France), Florence So (University of Aarhus, Denmark), Mindaugas Jurkynas (Vytautas Magnus University, Lithuania), Vesa Koskimaa (Åbo akademi, Finland), Andres Reiljan (European University Institute), Antonella Seddone (University of Turin), Paul Webb (Sussex University, UK).

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono