Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Instytut Nauk Politycznych UWM, Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau oraz Centrum im. Ignacego Daszyńskiego zorganizowali seminarium naukowe połączone z debatą wokół książki pt. "Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja” (red. Filip Pierzchalski, Bartosz Rydliński).

Interesująca dyskusja dotyczyła kwestii populizmu i partii populistycznych w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Otwarcia spotkania dokonał dr hab. Marcin Chełminiak, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wystąpienia panelistów rozpoczął prof. dr hab. Mirosław Karwat (Uniwersytet Warszawski), który wygłosił referat na temat „Autorytaryzm a populizm. Zarys współzależności”. Następnie dr hab. Anna Pacześniak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) przybliżyła przypadek francuski w analizie „Samoidentyfikacja populistyczna Frontu Narodowego jako strategia oddemonizowania partii skrajnie prawicowej”. Z kolei dr Bartosz Rydliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) omówił kwestie populizmu i wyborców na przykładzie USA „Trump antyglobalista? Znaczenie przegranych amerykańskiego kapitalizmu w wyborach prezydenckich 2016 roku”. Przypadek rodzimej sceny politycznej przeanalizował dr Maciej Hartliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) i przedstawił w referacie „Aktywność i efektywność wyborcza przywódców partii populistycznych w Polsce”.

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono