Z wielką radością informujemy, że Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 roku nadała Tomaszowi Bojarowiczowi stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.

Gratulujemy !!!