W dniu 20 marca 2019 roku w INP UWM gościliśmy grupę uczniów z ZSEH w Olsztynie, którzy pod opieką dr Katarzyny Cieplińskiej oraz mgr. Damiana Najducha uczestniczyli w wykładzie System polityczny oraz tradycje konstytucyjne Wielkiej Brytanii oraz Polski. Analiza komparatystyczna.

Gości powitał Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski. Wykład poprowadził dr hab. Waldemar Tomaszewski.

Podczas spotkania do studiowania w INP zachęcał uczniów mgr Wojciech Fabiszewski, przedstawiając prezentację o działalności kół naukowych, znanych absolwentach naszego Instytutu oraz perspektywach i możliwościach jakie stwarzają studia na kierunkach Politologia i Bezpieczeństwo Narodowe.

Młodzież w INP