Egzamin poprawkowy z przedmiotu Wojsko i obronność państwa u prof. D. Kozerawskiego odbędzie się 15.02.2019 roku o godz. 10.00.