W dniu 22 listopada br. na Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Kaliningradzie (PTUK) odbyła się międzynarodowa konferencja w ramach projektu pt. „Kant – Prusy – Europa” realizowanego m.in. przez Nordost-Institut w Lüneburgu, Instytut Nauk Politycznych UWM oraz Państwowy Uniwersytet Techniczny w Kaliningradzie.

Inaugurację konferencji rozpoczęło wystąpienie Prorektor ds. nauki, prof. Natalii A. Kostirkowej z PTUK w Kaliningradzie, która podkreśliła doniosłość naukową tego wydarzenia. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z Rosji, Litwy, Niemiec oraz Polski, w tym przedstawiciele Instytutu Nauk Politycznych UWM, prof. Arkadiusz Żukowski i dr hab. Marcin Chełminiak.

Prof. Arkadiusz Żukowski wygłosił referat pt. I. Kant’s Idea of the Perpetual Peace and the Contemporary International Relations (Idea wiecznego porządku I. Kanta a współczesne stosunki międzynarodowe) a dr hab. Marcin Chełminiak pt. I. Kant’s Idea of International Order and The Contemporary Theories of International Relations and Security (Kantowska koncepcja ładu międzynarodowego a współczesne teorie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa).

Przedstawiciele Instytutu Nauk Politycznych odbyli także szereg spotkań roboczych z przedstawicielami wszystkich instytucji naukowych zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu pt. „Kant – Prusy – Europa”. Zaakceptowano m.in. strukturę publikacji przygotowywanej przez kilkunastu badaczy z Europy (w tym kilku z INP UWM) na temat spuścizny i współczesnej recepcji myśli Immanuela Kanta, która ma się ukazać w następnym roku w renomowanym zagranicznym wydawnictwie. Dyskutowano także na temat międzynarodowego wniosku grantowego, który będzie złożony w najbliższej przyszłości w RFN.