Dr Maciej Hartliński współpracuje przy realizacji międzynarodowego grantu „Political Parties and their Leaders: Power and Selection in Comparative Perspective”. Kierownikiem projektu jest Nicholas Aylott (Söderton University) oraz Niklas Bolin (Mis Sweden University), których wniosek uzyskał finansowanie w wysokości 150 000 Euro i będzie realizowany w latach 2019-2021.

Trzon badawczy zespołu (oprócz dr. Hartlińskiego) tworzą uznani badacze przywództwa partyjnego w Europie: Nicholas Aylott (Södertörn University, Sweden), Niklas Bolin (Mid Sweden University, Sweden), Jānis Ikstens (University of Latvia), Uwe Jun (University of Trier, Germany), Giulia Sandri (Université Catholique de Lille, France), Florence So (University of Aarhus, Denmark), Mindaugas Jurkynas (Vytautas Magnus University, Lithuania), Vesa Koskimaa (Åbo akademi, Finland), Andres Reiljan (European University Institute), Antonella Seddone (University of Turin), Paul Webb (Sussex University, UK).

Projekt w pierwszej fazie ma skupiać się na Szwecji, Niemczech i Łotwie, a następnie ma być poszerzony o badania porównawcze kolejnych państw. Wyniki badań mają zostać opublikowane w monografii zbiorowej wydanej przez Palgrave. Powyższa współpraca międzynarodowa jest kolejnym przejawem aktywności Centrum Studiów nad Przywództwem Politycznym i Publicznym, który tworzą pracownicy Instytutu Nauk Politycznych.