Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Instytut Nauk Politycznych obchodzi 15-lecie istnienia

Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową publikację

Zapraszamy do kupowania i czytania

 

W dniach 18-20 września b.r. w Lublinie odbył się IV Ogólnopolski Kongres Politologii, którego organizatorem byli: Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

Kongres zgromadził ponad 700 politologów i badaczy z dyscyplin pokrewnych oraz blisko 40 gości z zagranicy.

W uroczystościach otwarcia Kongresu wzięli udział i zabrali głos, m.in. dr Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS, prof. Ilter Turan - ustępujący prezydent Światowego Towarzystwa Politologicznego (International Political Science Association), prof. Tadeusz Wallas – Przewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN, a także prof. Arkadiusz Żukowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

Prof. A. Żukowski i prof. Teresa Astramowicz-Leyk (sekretarz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych) wręczyli I. nagrodę i dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie PTNP im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauk o polityce (I nagroda dr Eliza Kania, promotor prof. Maciej Walkowski - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; wyróżnienia: dr Piotr Obacz, promotor prof. Wawrzyniec Konarski – Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Michał Niebylski, promotor prof. Krzysztof Zuba – Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego).

Pracownicy Instytutu wzięli aktywny udział w panelach tematycznych Kongresu: W panelu pt. „Dyplomacja morska” prof. Teresa Astramowicz-Leyk, wygłosiła referat pt. „Forum parlamentów regionalnych Południowego Bałtyku”; referaty zaprezentowali także: w panelu pt. „Państwo w ujęciu personalizmu” dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak (referat „Spór o relację między polityką i religią. Perspektywa personalistyczna”) i dr Beata Kosiba (referat „Rola sportu w personalistycznej koncepcji polityki”); w panelu pt. „Preferencje polityczne” dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska (referat „Narzędzia partycypacji w społeczności lokalnej – nowy wymiar obywatelskości”; w panelu pt. „Przywództwo i przywódcy w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku” dr Joanna Obrębska (referat „Teoria gier w kontekście przywództwa politycznego”), w panelu pt. „Zmiana roli <NSZZ Solidarność> i partii (post)solidarnościowych w systemie partyjnym Trzeciej Rzeczypospolitej” dr Tomasz Bojarowicz (referat „Partie i ugrupowania postsolidarnościowe jako ingrediencje podziałów społeczno-politycznych w Polsce”); w panelu pt. „Współczesna demokracja w perspektywie rozwoju nowych technologii” dr Tomasz Gajowniczek (referat „Wpływ nowych technologii na partycypację obywatelską na poziomie lokalnym”; w panelu pt. „Pojęcie ideologii w badaniach politologicznych” dr Przemysław Piotrowski (referat „Tożsamość toryzmu w aspekcie związków pomiędzy brytyjską tradycją konserwatywną i liberalną”; w panelu pt. „Kobiety w sferze publicznej – wczoraj i dziś” prof. A. Żukowski (referat „Partycypacja wyborcza kobiet – przeszłość, współczesność, przyszłość”.

Poza tym prof. T. Astramowicz-Leyk uczestniczyła w panelu dyskusyjnym pt. „Kobiety w polskiej politologii”, a dr D. Radziszewska-Szczepaniak była dyskutantką w panelu pt. „Demokracja a sekularyzacja”.

W dniu 19 września podczas uroczystej Rady Wydziału Politologii UMCS związanej z obchodami 25-lecia Wydziału, w uznaniu wieloletniej współpracy z Uczelnią i Wydziałem prof. Arkadiusz Żukowski został uhonorowany przez JM Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego medalem Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, który jest najwyższym odznaczeniem tego Uniwersytetu.

Podczas trwania Kongresu (20 września) odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych PAN, w którym uczestniczył prof. A. Żukowski (wiceprzewodniczący), a jako prezes poprowadził posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Dr J. Gowin - w...
Dr J. Gowin - wicepremier i minister  oraz JM Rektor UMCS prof. S. Michałowski  - otwarcie Kongresu Dr J. Gowin - wicepremier i minister  oraz JM Rektor UMCS prof. S. Michałowski  - otwarcie Kongresu
Dr J. Gowin - w...
Dr J. Gowin - wicepremier i minister podczas otwarcia Kongresu Dr J. Gowin - wicepremier i minister podczas otwarcia Kongresu
Prof. A. Żukows...
Prof. A. Żukowski podczas otwarcia Kongresu Prof. A. Żukowski podczas otwarcia Kongresu
Pracownicy INP ...
Pracownicy INP UWM na Kongresie - 1 Pracownicy INP UWM na Kongresie - 1
Pracownicy INP ...
Pracownicy INP UWM na Kongresie - 2 Pracownicy INP UWM na Kongresie - 2
Uroczystość wrę...
Uroczystość wręczenia medali i odznaczeń UMCS Uroczystość wręczenia medali i odznaczeń UMCS
Medal Amicis UM...
Medal Amicis UMCS dla prof. A. Żukowskiego Medal Amicis UMCS dla prof. A. Żukowskiego
Prof. A. Żukows...
Prof. A. Żukowski podczas wręczania Medalu - 1 Prof. A. Żukowski podczas wręczania Medalu - 1
Prof. A. Żukows...
Prof. A. Żukowski podczas wręczania Medalu - 2 Prof. A. Żukowski podczas wręczania Medalu - 2

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono