Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM, został wybrany członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Politologicznego (Executive Committee, International Political Science Association, IPSA). Wybory odbyły się 25 lipca 2018 roku podczas Jubileuszowego XXV Światowego Kongresu IPSA w Brisbane w Australii.

Wybór ten jest sukcesem i docenieniem polskiej politologii i jej wkładu w rozwój tej dyscypliny na arenie międzynarodowej – zarówno w aspekcie naukowym, jak i organizacyjnym. IPSA, powstała w 1949 roku, jest jedynym światowym towarzystwem naukowym skupiającym politologów, a instytucjonalnie członkami są krajowe towarzystwa nauk politycznych. Światowy Kongres IPSA w Brisbane zgromadził blisko 2 400 politologów z całego świata. Temat wiodący Kongresu brzmiał: Borders and Margins (Granice i skrajności) w polityce.

Nowym prezydentem IPSA została prof. Marianne Kneuer z Niemiec.

Ponadto w skład Komitetu Wykonawczego weszli profesorowie: Martin d’Alessandro (Argentyna); Yasmeen Abu-Laban (Kanada); Olivier Nay (Francja); Ferdinand Müller-Rommel (Niemcy); Gujja Gopal Reddy (Indie); Simona Piattoni (Włochy); Yuko Kasuya (Japonia); Eui Young Kim (Korea); Jesus A. Rodriguez Alonso (Meksyk); Hilmar Rommetvedt (Norwegia); Christopher Isike (Afryka Południowa); Pablo Oñate (Hiszpania); Hasret Dikici Bilgin (Turcja); Umut Korkut (Wielka Brytania) i Rodney Hero (USA). Więcej zob.: http://www.ipsa.org/news/news/ipsa-25th-executive-committee-2018-2020

Na zdjęciu: Nowo wybrany Komitet Wykonawczy IPSA, w pierwszym rzędzie w środku – ustępujący Prezydent IPSA prof. Ilter Turan, obok nowo wybrana Prezydent IPSA prof. Marianne Kneuer. 

Ponadto prof. dr hab. A. Żukowski został ponownie wybrany członkiem zarządu Komitetu Badawczego 21 IPSA „Political Socialization and Education”. Prof. dr hab. A. Żukowski był oficjalnym delegatem na Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i uczestniczył w obradach ogólnych Rady IPSA, prezesów komitetów krajowych IPSA oraz uczestniczył w wyborach Prezydenta i członków Komitetu Wykonawczego IPSA.

Na zdjęciu: prof. A. Żukowski podczas obrad Research Committee 21 "Political Socialization and Education". W środku prof. Maria Marczewska-Rytko, przewodnicząca komitetu badawczego.

Ponadto podczas Kongresu w ramach panelu pt. „Political Socialization and Civic Participation in the Context of Social Movements and Globalization Processes” (RC21.06) wygłosił referat pt. “Citizen’s Right to Vote – Contemporary Tendencies in Global World”. Przewodniczył także panelowi pt. “Political Socialization, Citizenship and Globalization Processes” (RC21.08).

Po Kongresie (26 lipca) wziął udział w pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Komitetu Wykonawczego IPSA. Gdzie m.in. został wybrany do dwóch komitetów: Wolności Akademickiej (Academic Freedom) oraz Uczestnictwa i członkostwa (Participation and membership). Wybranie do Komitetu Wykonawczego skutkowało też zaproszeniem go do Rady Naukowej czasopisma naukowego „International Political Science Abstracts” przez redaktora naczelnego prof. Paula Godta. Czasopismo to wychodzi od 1951 roku, a wydawane jest przez prestiżowe wydawnictwo naukowe SAGE. Poza tym został zaproszony do Rady Redakcyjnej periodyku naukowego „World Political Science” wydawanego przez równie prestiżowe wydawnictwo De Gruyter.

Udział w Światowym Kongresie IPSA poprzedzony został wizytami na Uniwersytetach w Melbourne (School of Social and Political Sciences, Centre for Vocational and Educational Policy) i Sydney (Department of Government and International Relations oraz Centre for International Security Studies) w celu nawiązania współpracy naukowej i edukacyjnej.

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono