W ramach Programu Erasmus + związanego z mobilnością kadry naukowej, dniach 21-24 czerwca br. w Instytucie Nauk Politycznych UWM, gościł prof. dr Ferhat Pirinççi reprezentujący Uniwersytet Uludağ w Bursie, w Turcji.

Profesor Pirinççi wygłosił 5 wykładów poświęconych tematyce Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem roli Turcji w regionie, wojny w Syrii, terroryzmu oraz rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. W zajęciach uczestniczyli studenci bezpieczeństwa narodowego 1-ego i 2-ego stopnia.

22 maja profesor Pirinççi spotkał się z wicedyrektorem Instytutu Nauk Politycznych – dr hab. Marcinem Chełminiakiem, podczas którego zostały omówione obszary potencjalnej współpracy między jednostkami. Koordynatorką pobytu Profesora Pirinççi w Olsztynie była dr Magdalena Kumelska.

Prof. dr Ferhat Pirinççi specjalizuje się w zakresie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, amerykańskiej polityce zagranicznej oraz proliferacji broni masowej zagłady. Na temat badań Profesora można przeczytać: http://www.ferhatpirincci.com/index_eng.html