Prof. Arkadiusz Żukowski i dr hab. Degefe Kebede Gemechu wzięli udział w V Kongresie Afrykanistów Polskich (Huta Szklana - Święty Krzyż, 23-25 kwietnia 2018 roku), który organizowany jest co trzy lata przez Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne. W Kongresie wzięło udział blisko stu polskich afrykanistów reprezentujących różne dyscypliny i subdyscypliny nauk humanistycznych i społecznych.

Prof. A. Żukowski wygłosił referat pt. „Religia a polityka w Afryce Południowej – z kart przeszłości i współczesności”, a dr hab. D. K. Gemechu przedstawił referat pt. „Zagraniczne bazy wojskowe w Rogu Afryki: napięcie i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa”.

Ponadto Prof. A. Żukowski prowadził dwa panele („Religia, ideologia i polityka” oraz „Politologia, wojny i konflikty”) i dokonał też podsumowania Kongresu. Podczas Kongresu odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego podczas którego dokonano wyboru jego władz.

Prof. A. Żukowski został ponownie wybrany na członka Zarządu Głównego PTAfr.

http://www.kongresafrykanistyczny.pl/

https://www.etnologia.uw.edu.pl/wokol-etnologii/v-kongres-afrykanistow-polskich