Zachęcamy do lektury artykułów prof. dr hab. Arkadiusza Żukowskiego i dr. hab. Wojciecha T. Modzelewskiego, prof. UWM pt. The Polish-Russian border region – cooperation? oraz dr hab. Krzysztofa Żęgoty pt. Experience in introduction of cross-border cooperation programmes at Polish-Russian border in years 2014-2020, które ukazały się w czasopiśmie „Baltic Rim Economies” 2022/3, wydawanym przez Uniwersytet w Turku w Finlandii.

Linki do artykułów:

https://sites.utu.fi/bre/the-polish-russian-border-region-cooperation/

https://sites.utu.fi/bre/experience-in-introduction-of-cross-border-cooperation-programmes-at-polish-russian-border-in-years-2014-2020/