Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 30 maja b.r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Przemysławowi Piotrowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Podstawą do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego było osiągniecie naukowe w postaci monografii naukowej: Piotrowski P., Thatcheryści i torysi. Spór wokół rządów Żelaznej Damy oraz ideologicznego oblicza brytyjskiego konserwatyzmu, INP UWM, Olsztyn 2019, ss. 664. ISBN 978-83-950220-9-8.

Postępowanie habilitacyjne było realizowane przez Komisję Habilitacyjną pracującą w składzie: Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Jolanta Maria Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski), Recenzent: prof. dr hab. Ewa Maj – Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie, Recenzent: prof. dr hab. Michał Śliwa - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Recenzent: prof. dr hab. Bogdan Szlachta - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Recenzent: dr hab. Leszek Nowak - Uniwersytet Warszawski, Członek komisji: dr hab. Tomasz Bojarowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Sekretarz: dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Kolokwium habilitacyjne odbyło się 16 maja 2022 roku.

Wielkie gratulacje !!!