1.06.2022 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyło się Święto Uniwersytetu, podczas którego współpracująca z INP Prof. Jarina Turczyn z Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska z rąk Jego Magnificencji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Prof. Jerzego Przyborowskiego odebrała zaszczytny tytuł Profesora Honorowego UWM.

Tytuł ten przyznał Rektor za jej wkład w rozwój współpracy międzynarodowej, a w szczególności za współpracę z Instytutem Nauk Politycznych UWM i z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego. Laudację dotyczącą prof. Jariny Turczyn odczytała prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

Prof. Turczyn współpracuje z INP UWM od 2015 r., a od 3 lat jest profesorem wizytującym. We współpracy z dr hab. Teresą Astramowicz-Leyk z INP doprowadziła do uruchomienia wspólnego kształcenia studentów politologii dającego im podwójny dyplom. Prof. Turczyn naukowo m.in. zajmuje się sprawami mniejszości ukraińskiej w Polsce i polskiej na Ukrainie. Prof. Turczyn dziękując za wyróżnienie przypomniała, że Politechnika Lwowska od 200 lat łączy przedstawicieli narodów polskiego i ukraińskiego, że wydała wielu ważnych polskich naukowców i podziękowała za wsparcie, którego udziela politechnice społeczność UWM.

Niezwykle wzruszającym momentem uroczystości było dostojne przemówienie Jego Magnificencji UWM, który mówił nie tylko o sukcesach uniwersytetu, ale skierował do uczestników uroczystości w języku ukraińskim słowa solidarności i wsparcia Ukrainy i narodu ukraińskiego bohatersko broniących swojej niepodległości.

Współpraca UWM z Politechniką Lwowską została doceniona w listach okolicznościowych Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Również Wojewoda Warmiński-Mazurski Artur Chojecki oraz władze samorządowe naszego województwa Marcin Kuchciński i miasta Olsztyna Robert Szewczyk z uznaniem podkreślili znaczenie tej współpracy.

Zob. więcej: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/swieto-uwm-jarina-turczyn-honorowym-profesorem