Dzisiaj 31 maja 2022 r. odbyła się sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” otrzymała współpracująca aktywnie z INP UWM profesorka Politechniki Lwowskiej Jarina Turczyn.

Uroczystość była okazją do podkreślenia przez Przewodniczącą Sejmiku Bernadetę Hordejuk solidarności i wsparcia walki Ukraińców z barbarzyńską Rosją. W uroczystości wręczenia odznaki udział wzięli m. in. Prorektor ds. umiędzynarodowienia UWM prof. Paweł Wielgosz, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Politechniki Lwowskiej prof. Natalia Czuchraj, Dziekan WNS UWM prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, Dyrektor INP UWM prof. Arkadiusz Żukowski i przebywająca na stażu NAWA PROM doc. dr Olga Ivasechko z Politechniki Lwowskiej.