W poniedziałek 30 maja o godz. 13.00 rozpocznie się trzecia odsłona webinarium "Make Peace not War" pt. Szachownica mocarstw.

Wystąpią:

- dr Magda Kumelska-Koniecko – Stany Zjednoczone wobec Rosji

- dr Ewa Czarkowska – Chiny wobec Rosji.

Zapraszamy na platformę MS Teams. Kod dostępu: 7uiq2dw

Dr Magdalena Kumelska-Koniecko specjalizuje się w stosunkach międzynarodowych oraz międzynarodowym bezpieczeństwie, w szczególności strategiach bezpieczeństwa oraz polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, kompleksie bezpieczeństwa obszarów: Azji i Pacyfiku oraz Bliskim Wschodzie.

„Stany Zjednoczone wobec Rosji” abstrakt:

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki nie bez przyczyny stanowi przedmiot zainteresowania wielu środowisk, w tym naukowo-badawczego. USA wygrywając zimną wojnę zyskały status światowego supermocarstwa, co pozwoliło im na niemalże nieskrępowaną realizację tzw. U.S. Grand Strategy. Podstawowym założeniem tej koncepcji było  stworzenie i utrzymanie światowego porządku opartego na polityczno-wojskowo-gospodarczej potędze Stanów Zjednoczonych oraz promocji zachodnich wartości – demokracji, praworządności, wolności gospodarczej, prawa człowieka. USA podporządkowało międzynarodową aktywność maksymalizacji kontroli nad globalnym porządkiem oraz utrzymaniu ekonomicznej niezależności jako pewnego rodzaju zabezpieczenia żywotnych interesów strategicznych. Potencjał Stanów Zjednoczonych pozwala na prowadzenie polityki globalnej, która umożliwia ochronę amerykańskich interesów w poszczególnych regionach świata, jak i skuteczną realizację celów o strategicznym znaczeniu. Istotnym z perspektywy U.S. Grand Strategy jest obszar Euro-Azji, a w szczególności stosunki z Federacją Rosyjską. Strategia Stanów Zjednoczonych wobec Rosji ma charakter ewolucyjny. Określają ją amerykańskie, uniwersalne interesy, zmieniające się międzynarodowe środowisko Stanów Zjednoczonych, wyzwania w sferze wewnętrznej, ale także dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych. Waszyngton w relacjach z Moskwą przechodził przez okresy wrogości, czasowego odprężenia (z frac. détente), współpracy, rywalizacji. Złożoność współczesnego, międzynarodowego środowiska oraz kolizyjności interesów państw, pokazuje jak skomplikowane są relacje amerykańsko-rosyjskie i znacznie bardziej kontrowersyjne niżeli w szczytowym okresie zimnowojennej konfrontacji. W ostatnich latach toczy się w Stanach Zjednoczonych dyskusja na temat efektywności amerykańskiej polityki w kierunku Rosji oraz próba ustalenia odpowiedzi na pytanie: kto stracił Rosję ? i czy był to efekt taktyki too much (z pol. za dużo), czy too little (z ang. za mało)?, co posłuży za punkt wyjścia webinarium.

Ewa Czarkowska, doktor nauk o polityce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych, internacjolog, specjalizuje się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji i Chin oraz stosunkach rosyjsko-chińskich.

"Chiny wobec Rosji" - abstrakt:

Pozimnowojenny Pax Americana w XXI wieku jest stopniowo poddawany rewizji. W ramach rodzącego się ładu wielobiegunowego jedną z wiodących tendencji jest aktywność dwóch centrów siły, tj. Chin i Rosji, które rzucają wyzwanie hegemonii i strategicznym interesom USA. Polityka Pekinu i Moskwy, oraz model relacji rosyjsko-chińskich wpływa na współczesne stosunki międzynarodowe, a także na system bezpieczeństwa międzynarodowego. W dyskursie naukowym szczególnego znaczenia nabiera zatem analiza polityki chińskiej wobec Rosji oraz znaczenia bezprecedensowego poziomu kooperacji między obydwoma mocarstwami. Świat nauki i polityki coraz częściej zadaje sobie pytanie o skutki sprzężenia potencjałów Chin i Rosji. Czy zatem współpraca ta jest przejawem strategicznej konwergencji, czy też może taktycznych kalkulacji i zbiegów okoliczności? Czy mamy do czynienia z długofalową, dojrzałą polityką, czy też przejściową tendencją, której nie należy przydawać szczególnego znaczenia?