Zachęcamy do lektury artykułów dr. hab. Waldemara Żebrowskiego, prof. UWM pt. „Endo- i egzogeniczne przyczyny marginalizacji Stronnictwa Demokratycznego w latach 90. XX wieku” oraz dr hab. Wojciecha T. Modzelewskiego, prof. UWM pt. „Kierunek chiński w paradyplomacji polskich regionów i miast”, które ukazały się w kwartalniku „Przegląd Politologiczny” (nr 1, 2021 oraz nr 1, 2022).

„Przegląd Politologiczny” jest czołowym polskim periodykiem prezentujących wyniki badań, wymiany myśli oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę składającą się na współczesne nauki polityczne. Czasopismo ukazuje się od 1996 r., a wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Za artykuł otrzymuje się 70 pkt według punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Link do artykułów:

http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/pp-2021-1-07.pdf

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/issue/view/2177