Zapraszam uprzejmie na zebranie naukowe Katedry Historii Politycznej UW, które odbędzie się 10 lutego 2022 roku o godz. 15.00 w formie hybrydowej stacjonarnie: Nowy Świat 67, sala 204 (II piętro) oraz poprzez łącza internetowe – link: meet.google.com/evt-ttbe-wpd

Program zebrania:

1. Referat pt. „Rola wojskowych w budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego – w 85. rocznicę jego powstania” – prof. dr hab. Marek Jabłonowski.

2. Dyskusja.

3. Koncepcja rozprawy habilitacyjnej – dr Seweryn Dmowski.

4. Dyskusja.

5. Sprawy organizacyjne.

Łączę wyrazy szacunku:

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski