W VI Europejskim Kongresie Samorządów brała udział także prof. Teresa Astramowicz-Leyk.

Kongres był okazją m.in. do rozmów z białoruską opozycją.

Wielką przyjemnością były rozmowy z delegacją z partnerskiego ukraińskiego Obwodu Rówieńskiego, podczas których omówiliśmy współpracę UWM z Uniwersytetem Narodowym Akademia Ostrogska z tegoż właśnie obwodu.

Ilustracja artykułu

Na zdjęciu od lewej: Sergiej Gemberg (z-ca Przewodniczącego Rówieńskiej Administracji Państwowej), Olga Jutowiec (naczelnik wydziału Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej Rówieńskiej Państwowej Administracji), Witalij Kowal (Przewodniczący Rówieńskiej Państwowej Administracji). Z prawej Zbigniew Homza wiceprzewodniczący sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.