Rektor Uniwersytetu Narodowego Akademia Ostrogska prof. Igor Pasichnyk wystosował list do pani prof. Teresy Astramowicz-Leyk z podziękowaniem za dotychczasową współpracę.

zdjęcie listu