W piątek 19 listopada 2021 roku, w Olsztynie odbędzie się „Seminarium eksperckie w zakresie dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy, w tym mniejszości narodowych na przykładzie regionów: Warmii, Mazur i Powiśla oraz Obwodu Lwowskiego i Rówieńskiego” z udziałem naukowców z Ukrainy oraz naukowców i samorządowców z Polski.

Podczas seminarium poruszone będą m.in. tematy dotyczące mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz mniejszości polskiej w Ukrainie. Naukowcy z Obwodu Rówieńskiego i Lwowskiego wezmą także udział w podróży studyjnej w celu zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Warmii, Mazur i Powiśla. Przygotowania do seminarium trwają już od 16 listopada.

Projekt otrzymał patronat i dofinansowanie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pana doktora Gustawa Marka Brzezina.

Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie – Instytut Nauk Politycznych.

Współorganizatorem projektu jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych CEiK.