Prof. UWM Teresa Astramowicz-Leyk została redaktorką naczelną nowego czasopisma pt. "Copernicus Political and Legal Studies".

Czasopismo będzie wydawane przez Wydawnictwo Adam Marszałek i wydawnictwo Helvetica z Ukrainy.

Kadencja obejmuje lata 2021-2023.

Sekretarzem redakcji został dr Roman Kordonski.

ilustracja artykułu