W sierpniu i wrześniu 2021 r. dr Paweł Pietnoczka z INP UWM realizował sześciotygodniowy staż naukowy w Instytucie Badań Politycznych i Etnonarodowych im. I. F. Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Staż odbył się w ramach działania naukowego Ukraińskie partie polityczne wobec polityki zagranicznej Ukrainy w okresie niepodległości, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 3.

Realizacja stażu umożliwiła przeprowadzenie szeregu konsultacji naukowych z pracownikami naukowymi Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, a także pracownikami Instytutu Państwa i Prawa im. W. M. Koreckiego NAN Ukrainy. Pozwoliła również na pracę z dokumentami znajdującymi się w zbiorach kijowskich archiwów i bibliotek, m.in. Centralnego Państwowego Archiwum Organizacji Społecznych Ukrainy, Narodowej Biblioteki Ukrainy im. W. I. Wernadskiego, Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Jarosława Mądrego oraz Naukowej Biblioteki Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. W centrum zainteresowania badawczego znalazły się dokumenty określające stanowisko ukraińskich partii politycznych wobec polityki zagranicznej Ukrainy w okresie niepodległości. Uwaga została zwrócona także na opracowania poświęcone polityce zagranicznej Ukrainy oraz ukraińskim partiom politycznym. Możliwość realizacji stażu pozwoliła również na pozyskanie szeregu dokumentów (programów partii politycznych) z Departamentu Notariatu i Państwowej Rejestracji Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy.

Pobyt w Kijowie był również okazją do pogłębienia nawiązanych już wcześniej kontaktów naukowych, w tym z Instytutem Państwa i Prawa im. W. M. Koreckiego NAN Ukrainy. Na zaproszenie tegoż Instytutu w dniu 28 września 2021 r. dr Paweł Pietnoczka uczestniczył w seminarium naukowym Національно-етнічне питання: досвід державно-правових рішень, podczas którego wygłosił referat na temat: Національні та етнічні меншини у Польщі: правове регулювання.

ilustracja artykułu