Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

O wprowadzenie m.in. edukacji ekologicznej od przedszkola, odejście od gospodarki opartej na węglu, od używania plastiku i o oczyszczanie jezior apeluje młodzież zrzeszona w Młodzieżowym Sejmiku Klimatycznym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W piątek 8 października odbył się Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W wydarzeniu on-line udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele samorządu województwa oraz wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie zakończyło się wspólnym apelem. Organizatorami Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego były: Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytut Nauk Politycznych UWM. Inicjatorką wydarzenia była dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM.

Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny był inicjatywą apolityczną, skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych (oraz ich opiekunów) z województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawiciele szkół mieli możliwość wygłoszenia referatu lub przedstawienia swojej prezentacji.

Wydarzenie otworzyła Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku województwa, a prowadziła je dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM oraz radna sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Na pytanie, co można zrobić dla ochrony klimatu, odpowiadał dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, w swoim wystąpieniu „Czekać i narzekać czy działać - co można zrobić dla klimatu”. Z kolei z wystąpienia Bogdana Meiny, dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, uczestnicy dowiedzieli się, jakie działania dla ochrony środowiska podejmuje samorząd województwa.

ilustracja artykułu

W drugiej części głos zabrała młodzież ze szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego z: Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, Zespołu Szkół im. C.K. Mrongowiusza w Olsztynku, Zespołu Szkół w Biskupcu, Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie oraz V Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Uczniowie przedstawili wiele działań i pomysłów na to, jak można chronić środowisko w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim. Obrady zakończyły się sformułowaniem postulatów młodzieży.

Przysłuchiwały się im prof. dr hab. Jarina Turczyn – dyrektorka Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska oraz prof. dr hab. Oksana Juriniec z tegoż uniwersytetu, które przebywają na stażu naukowym w INP UWM.

Treść apelu młodzieży:

  „My, młodzież szkół ponadpodstawowych uczestnicy Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego w Olsztynie 8 października 2021 r. świadomi występujących zagrożeń dla klimatu apelujemy o:
 • prowadzenie edukacji ekologicznej od przedszkola;
 • odejście od gospodarki opartej na węglu;
 • dywersyfikację źródeł energii;
 • restrukturyzację przemysłu;
 • odejście od używania plastiku;
 • zamianę tam gdzie to możliwe transportu na rowery;
 • wprowadzenie dnia bez samochodu na terenie każdej gminy, powiatu i naszego województwa;
 • wprowadzenie stacji ładowania dla samochodów elektrycznych;
 • dofinansowanie wymiany pieców „kopciuchów” na inne źródła ekologicznej energii;
 • wprowadzenie kompostowników miejskich;
 • zorganizowanie wojewódzkiego konkursu „klimatycznego”, by propagować edukację o zagrożeniach klimatycznych i sposobach ratowania Ziemi;
 • zwiększenie edukacji ekologicznej w szkołach;
 • utworzenie parku narodowego w województwie warmińsko-mazurskim;
 • przygotowanie cyklu akcji informacyjnych przez władze gmin, powiatów i województwa o tym co każdy mieszkaniec może zrobić dla ochrony planety;
 • zwiększenie liczby pojemników na odpady na terenach wiejskich i miejskich;
 • oczyszczanie jezior;
 • popularyzację wśród mieszkańców województwa akcji sadzenia drzew i lasów, w tym zachęcanie młodzieży szkolnej do udziału w tych akcjach;
 • przyjęcie przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały antysmogowej;
 • kontynuowanie pracy Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.