Przedstawiciele Instytutu Nauk Politycznych UWM – prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski oraz dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM – wzięli udział w polsko-niemieckim seminarium pt. Collateral damage? How the Corona Pandemic Affects the Political and Party Systems and the Legitimacy of Governance in Europe, które odbyło się w Sopocie w dniach 9-11 września 2021 r.

To wyjątkowe spotkanie było pierwszym seminarium polsko-niemieckim współorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych i Fundację Friedricha Eberta (FES), Przedstawicielstwo w Polsce. Inicjatywa ta ma dać początek rozwinięciu szerokiej i zinstytucjonalizowanej współpracy między naukowcami z obu krajów.

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, jako prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, pełnił rolę współgospodarza oraz moderatora obrad. Intensywny i otwarty charakter rozmów zaowocował nawiązaniem nowych kontaktów oraz stworzeniem ram do wspólnych międzynarodowych projektów badawczych.

Tematyka pionierskich obrad była podzielona na dwa panele. W pierwszym z nich „The effects of the Covid-19-Pandemic on the political and party systems in Europe” skupiono się na problematyce zmian w partiach politycznych oraz zachowaniach wyborczych zachodzących pod wpływem sytuacji pandemicznej. W drugim panelu zatytułowanym „Democracy after Corona: how has the management of the crises affected democratic governance, institutional balances and the state-society relations?” rozważano aktualne i potencjalne kierunki transformacji procesów demokratycznych oraz relacji na linii państwo-społeczeństwo-obywatel.

W seminarium wzięli udział po stronie polskiej następujący politolodzy, przedstawiciele różnych Oddziałów PTNP: Prof. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Prof. Tomasz Czapiewski (Uniwersytet Szczeciński), Prof. Maciej Hartliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dr Marcin Jastrzębski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Dr Małgorzata Kaczorowska (Uniwersytet Warszawski), Prof. Małgorzata Molęda-Zdziech (Szkoła Główna Handlowa), Prof. Łukasz Zamęcki (Uniwersytet Warszawski), Prof. Anna Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski), Prof. Paulina Pospieszna, (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Prof. Adam Szymański (Uniwersytet Warszawski), Prof. Maria Wincławska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Prof. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Niemieckich politologów reprezentowali: Dr Ernst Hillebrand (Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau), Prof. Christian Krell (Hochschule des Bundes in Brühl), Prof. Wolfgang Merkel (WZB/Hertie School), Prof. Andreas Nölke (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Prof. Thomas Poguntke (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), Prof. Susanne Schmidt (Universität Bremen) i Bastian Sendhardt (Deutsches Polen Institut).

sopot_1
sopot_1 sopot_1
sopot_2
sopot_2 sopot_2
sopot_3
sopot_3 sopot_3