Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Instytut Nauk Politycznych obchodzi 15-lecie istnienia

Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową publikację

Zapraszamy do kupowania i czytania

 

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski powołał (13 grudnia 2017) prof. A. Żukowskiego jako eksperta do Zespołu Narodowego Centrum Kultury ds. Wielo- i Międzykulturowości.

Podczas IX Zjazdu Geopolityków Polskich, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne (2 grudnia 2017), pod przewodnim tematem „Zmiany geopolityczne 2016-2017: Świat-Europa-Polska”, prof. Arkadiusz Żukowski został uhonorowany Nagrodą Naukową im. Oskara Żebrowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i dydaktyczne w zakresie geopolityki i szeroko rozumianych spraw międzynarodowych.

JM Rektor prof. Marcin Pałys, w imieniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, wręczył prof. Arkadiuszowi Żukowskiemu Medal Uniwersytetu Warszawskiego w uznaniu zasług w rozwijaniu współpracy z tamtejszym Instytutem Nauk Politycznych, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Na Uniwersytecie Łódzkim odbyło się posiedzenie Kapituły VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej.

Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienie dla publikacji dr hab. Wojciecha Tomasza Modzelewskiego pt. Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski Wschodniej, Wyd. Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn 2016, ss. 416.

Gratulujemy!

Dnia 14 grudnia 2017 r. w Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Wśród składających ślubowanie doktorów habilitowanych był pracownik Instytutu Nauk Politycznych UWM Wojciech Tomasz Modzelewski.

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4

Podkategorie

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono