Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Instytut Nauk Politycznych obchodzi 15-lecie istnienia

Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową publikację

Zapraszamy do kupowania i czytania

 

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej.

pobierz

Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe to wydarzenie naukowe zainicjowane przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika, które łączy środowiska akademickie z wielu ośrodków naukowych z Polski i Ukrainy. Forum odbywa się naprzemiennie w Olsztynie i we Lwowie.

W dniach 7-8 czerwca 2018r. w gościnnych progach Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika odbyło się już IV Forum Ukraińsko-Polskie, którego tegoroczny główny temat brzmiał „Współpraca transgraniczna a wspólna przestrzeń europejska: teoria, praktyka i nowe możliwości”. Przed otwarciem Forum delegacja z Olsztyna, zarówno władze dziekańskie – Dziekan WNS Prof. Sławomir Przybyliński oraz Prodziekan WNS ds. nauki i współpracy międzynarodowej Prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, a także przedstawiciele Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w osobach – Jan Bobek – Przewodniczący oraz Zbigniew Pietrzak – Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej, dyrektor INP UWM Prof. Arkadiusz Żukowski, koordynator współpracy z Lwowską Politechniką ze strony UWM dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk spotkali się z Rektorem Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika. Podczas spotkania mówiono o już szeroko prowadzonej współpracy między Instytutem Nauk Humanistyczno-Społecznych Lwowskiej Politechniki z INP UWM i potrzebie rozszerzenia jej na inne wydziały oraz o współpracy władz samorządowych obwodu lwowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

Od 7 czerwca br. na stażu naukowym w Instytucie Nauk Politycznych przebywa dr Serhij Pachomienko z Uniwersytetu Państwowego w Mariupolu na Ukrainie. Dr Pachomienko jest laureatem Nagrody im. Iwana Wyhowskiego, przyznawanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, co umożliwiło realizację przyjazdu do Olsztyna.

W ramach stażu dr Pachomienko realizuje kwerendy naukowe dotyczące partii politycznych w Polsce oraz prelekcje dla studentów.

Na zdjęciu: dr Serhij Pachomienko, prof. Arkadiusz Żukowski oraz opiekun stażu dr Krzysztof Żęgota.

Relacja z seminarium "Policja bliżej nas" na stronie Telewizji Olsztyn:

http://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/8209,policja-odwiedzila-studentow-uwm-u

 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (pracownik Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych UWM) w dniu 28 maja 2018 r. wziął udział w konferencji naukowej nt. „Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ” zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski w ramach sesji plenarnej wygłosił referat naukowy na temat: „Zaangażowanie Polski w operacje pokojowe i stabilizacyjne w XX i XI wieku”. Wystąpienie wzbogacone prezentacją multimedialną zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

Podkategorie

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono