Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

W dniu 12 grudnia b.r. w Centrum Symulacji Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne członków stowarzyszenia Olsztyńskie Forum Nauki, któremu przewodniczył ustępujący prezes prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz.

W trakcie zebrania dokonano wyborów nowych władz: prezesem został prof. dr hab. Jan Jankowski, a wiceprezesami prof. dr hab. Zenon Zduńczyk i prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski. Sekretarzem został prof. dr hab. Jerzy Wilde, skarbnikiem prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, a członkami Zarządu: prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski i prof. dr hab. Andrzej Koncicki.

Wybrana została także nowa Komisja Rewizyjna (przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski; członkowie: prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. dr hab. Stefan Smoczyński).

W dn. 1-2 grudnia br. w Instytucie Nauk Politycznych UWM odbył się dziesiąty, jubileuszowy Zjazd Geopolityków Polskich.

W pierwszym dniu Zjazdu odbył się finał Olimpiady Geopolitycznej, której zwycięzcą został Szymon Struszyński z Uniwersytetu Wrocławskiego. W drugim dniu Zjazdu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Doniosłość geopolityczna odrodzenia Rzeczypospolitej", w której otwarciu uczestniczył również Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM, prof. Arkadiusz Żukowski.

W dniach 6-7 grudnia 2018 roku na akademii Studiów Ekonomicznych w Kiszyniowie (Mołdowa) odbyła się międzynarodowa Konferencja im. Jean Monneta Moldova towards EU’s regional and cross-border developpment [Mołdowa wobec unijnego rozwoju regionalnego oraz współpracy przygranicznej].

Zgromadziła ona ok. 70 uczestników, w tym: z Rumunii, Bułgarii i Słowenii. Nasz Instytut, a zarazem i Polskę, reprezentował dr Benon Gaziński, który w sesji plenarnej, jako „Keynote Speaker” wygłosił referat Regional development during a period of the system transformation and the European integration. A case study of Poland [Rozwój regionalny w okresie transformacji systemowej oraz integracji europejskiej na przykładzie Polski].

7 grudnia br. w Sali Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie spotkali się teoretycy i praktycy bezpieczeństwa, aby dyskutować o szansach i zagrożeniach wynikających ze zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa państwa.

Organizatorem eksperckiej konferencji naukowej był Instytut Nauk Politycznych, a wydarzeniu patronowali Jego Magnificencja prof. zw. dr hab. Ryszard Górecki oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Wydarzenie skupiło ekspertów z takich ośrodków naukowych jak: Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W dniu 22 listopada br. na Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Kaliningradzie (PTUK) odbyła się międzynarodowa konferencja w ramach projektu pt. „Kant – Prusy – Europa” realizowanego m.in. przez Nordost-Institut w Lüneburgu, Instytut Nauk Politycznych UWM oraz Państwowy Uniwersytet Techniczny w Kaliningradzie.

Inaugurację konferencji rozpoczęło wystąpienie Prorektor ds. nauki, prof. Natalii A. Kostirkowej z PTUK w Kaliningradzie, która podkreśliła doniosłość naukową tego wydarzenia. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z Rosji, Litwy, Niemiec oraz Polski, w tym przedstawiciele Instytutu Nauk Politycznych UWM, prof. Arkadiusz Żukowski i dr hab. Marcin Chełminiak.

Podkategorie

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono