Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Instytut Nauk Politycznych obchodzi 15-lecie istnienia

Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową publikację

Zapraszamy do kupowania i czytania

 

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM, został wybrany członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Politologicznego (Executive Committee, International Political Science Association, IPSA). Wybory odbyły się 25 lipca 2018 roku podczas Jubileuszowego XXV Światowego Kongresu IPSA w Brisbane w Australii.

Wybór ten jest sukcesem i docenieniem polskiej politologii i jej wkładu w rozwój tej dyscypliny na arenie międzynarodowej – zarówno w aspekcie naukowym, jak i organizacyjnym. IPSA, powstała w 1949 roku, jest jedynym światowym towarzystwem naukowym skupiającym politologów, a instytucjonalnie członkami są krajowe towarzystwa nauk politycznych. Światowy Kongres IPSA w Brisbane zgromadził blisko 2 400 politologów z całego świata. Temat wiodący Kongresu brzmiał: Borders and Margins (Granice i skrajności) w polityce.

7 lipca br. w kilkunastu miastach Polski odbył się okręgowy etap Olimpiady Geopolitycznej 2018. Ideą przyświecającą organizatorom konkursu jest popularyzacja geopolityki i geostrategii oraz integracja środowisk naukowych zajmujących się tą problematyką. W etapie okręgowym konkursu wzięło udział kilkudziesięciu uczniów, studentów i doktorantów reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki szkolne i akademickie.

W wyniku przeprowadzenia konkursu w okręgu olsztyńskim, którego koordynatorami byli dr Krzysztof Żęgota i dr Wojciech Kotowicz, promocję do finału Olimpiady uzyskał Przemysław Misura, student UWM w Olsztynie, osiągając najlepszy wynik w kraju.

Zawody centralne, które wyłonią zwycięzcę Olimpiady, zostaną przeprowadzone w grudniu br.

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM w dniu 22 czerwca b.r. z rąk JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adama Jezierskiego otrzymał prestiżowy Medal 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uroczystość odbyła się w Oratorium Marianum w związku z Jubileuszem 30-lecia tamtejszego Wydziału Nauk Społecznych, z którym owocnie uhonorowany współpracuje. Kooperacja szczególnie intensywna jest z Instytutem Politologii, a także Instytutem Studiów Międzynarodowych.

p1030818
p1030818 p1030818
p1030819
p1030819 p1030819
p1220161
p1220161 p1220161

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej.

pobierz

Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe to wydarzenie naukowe zainicjowane przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika, które łączy środowiska akademickie z wielu ośrodków naukowych z Polski i Ukrainy. Forum odbywa się naprzemiennie w Olsztynie i we Lwowie.

W dniach 7-8 czerwca 2018r. w gościnnych progach Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika odbyło się już IV Forum Ukraińsko-Polskie, którego tegoroczny główny temat brzmiał „Współpraca transgraniczna a wspólna przestrzeń europejska: teoria, praktyka i nowe możliwości”. Przed otwarciem Forum delegacja z Olsztyna, zarówno władze dziekańskie – Dziekan WNS Prof. Sławomir Przybyliński oraz Prodziekan WNS ds. nauki i współpracy międzynarodowej Prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, a także przedstawiciele Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w osobach – Jan Bobek – Przewodniczący oraz Zbigniew Pietrzak – Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej, dyrektor INP UWM Prof. Arkadiusz Żukowski, koordynator współpracy z Lwowską Politechniką ze strony UWM dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk spotkali się z Rektorem Uniwersytetu Narodowego Lwowska Politechnika. Podczas spotkania mówiono o już szeroko prowadzonej współpracy między Instytutem Nauk Humanistyczno-Społecznych Lwowskiej Politechniki z INP UWM i potrzebie rozszerzenia jej na inne wydziały oraz o współpracy władz samorządowych obwodu lwowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

Podkategorie

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono