Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Instytut Nauk Politycznych obchodzi 15-lecie istnienia

Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową publikację

Zapraszamy do kupowania i czytania

 

Na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa, w dn. 9 maja 2011 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie wyróżnienia Dyrektora Instytutu prof. dr. hab. Arkadiusza Żukowskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wręczenie odznaki odbyło się 13 czerwca br. podczas otwarcia konferencji „Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim”.

W obecności wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego, prorektora UWM prof. dr. hab. Władysława Kordana oraz prorektora Uniwersytetu w Kaliningradzie dr. Igora Zhukovskiego odznakę wręczył Wicemarszałek Województwa Jarosław Słoma.

pb270410
pb270410 pb270410
pb270417
pb270417 pb270417
pb270419
pb270419 pb270419
pb270457
pb270457 pb270457
pb270477
pb270477 pb270477
pb270482
pb270482 pb270482
pb270495
pb270495 pb270495

Konferencja międzynarodowa „Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim” 13-14 czerwca 2011 roku organizowana przez Instytut Nauk Politycznych.

Program poniżej:

{edocs}/docs/program_konferencji_kaliningrad.pdf,650,450{/edocs}

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną kierunkowi "politologia" prowadzonemu przez Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.

Oznacza to, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe i organizacyjne do prowadzenia nauczania na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a poziom prowadzonych studiów odpowiada w pełni kryteriom jakościowym.

{edocs}paka-politologia.pdf,450,400{/edocs}

W dniu 23 stycznia 2010 r. w Instytucie Nauk Politycznych UWM w Olsztynie odbył się etap okręgowy 51. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, w którym wzięli udział najzdolniejsi uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem zawodów jest rozbudzenie zainteresowania życiem społeczno-politycznym kraju i świata oraz mobilizacja do nauki. Wszyscy biorący udział w Olimpiadzie musieli wykazać się znajomością współczesnych procesów i zjawisk społeczno-politycznych oraz struktur i mechanizmów życia politycznego w Polsce, mieć opanowaną wiedzę przewidzianą w programie szkolnym z wiedzy o społeczeństwie oraz wiadomości określone programem Olimpiady. Głównym tematem tegorocznej Olimpiady była „Polityka i gospodarka”. Uczniowie musieli zmagać się z pytaniami dotyczącymi takich kwestii jak: polityka gospodarcza UE, funkcje współczesnego państwa, współczesne problemy cywilizacyjne, międzynarodowa rola euro, demokracja konsensualna czy znaczenie samorządu w państwie demokratycznym.

Podkategorie

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono