Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

JM Rektor w dniu 8 maja br. wpisał do uczelnianego rejestru studenckich kół naukowych Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego.

Opiekunem Koła jest dr Wojciech Kotowicz.

Zapraszamy studentów do aktywnego uczestnictwa.

Organizator "Akademii Solidarności" informuje, że są jeszcze wolne miejsca.

Tegoroczna edycja projektu będzie stanowić integralną część odbywającego się we Wrocławiu w dniach 12-16 maja 2012 r. Międzynarodowego Festiwalu Historyczno-Literackiego "20th Century. Anamneses”.

Szczegóły na stronie>>>, natomiast program imprezy jest tu>>>.

 

Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prezentuje:

IX Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Forum Naukowe

Człowiek a władza

Olsztyn, 21-22 kwietnia 2012 r.

Pod opieką naukową dr. Waldemara Tomaszewskiego

„Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.”

Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego powinny stanowić drogowskaz dla każdego dążącego do sprawowania władzy, ale także dla tych, którzy opisują zależności, wydarzenia oraz stosunki między osobami sprawującymi władzę.

Te właśnie kwestie Koło Naukowe Politologów UWM postanowiło wybrać na temat przewodni dziewiątego Ogólnopolskiego Forum Naukowego. Władza a jednostka czy jednostka jako władza - to elementy wielkiej układanki jaką są powiązania między osobami u steru państwa, a ludźmi znajdującymi się w dolnej części piramidy społecznej. Są one niezwykle istotne w dzisiejszym świecie, w którym żaden układ nie jest stały i pewny, bo „nic nie jest dane na wieczność”.

Program Forum [pdf]

Klub Polityczny działający przy Instytucie Nauk Politycznych po raz kolejny zaprosił interesującego gościa. Był nim sekretarz ambasady Kraju Węgrów Imre Molnar. W spotkaniu wzięli udział studenci, pracownicy Instytutu oraz politycy.

molnar
molnar molnar

Współczesne Węgry budzą wiele kontrowersji od czasu wyborów parlamentarnych w 2010 roku, które wygrał prawicowy Fidesz. Formacja ta przeprowadziła szereg zmian, łącznie z przekształceniem nazwy państwa z Republiki Węgierskiej na Węgry. Jedni zarzucają Węgrom premiera Victora Orbana nacjonalizm, ograniczanie praw obywatelskich oraz klerykalizm. Inni upatrują w polityce Fideszu obronę tradycyjnych, chrześcijańskich wartości oraz dążenie do odnowy moralnej życia społeczno-politycznego. Właśnie kwestii postrzegania aktualnej sytuacji politycznej na Węgrzech Imre Molnar poświęcił najwięcej czasu. Zaproszony gość odwołał się do nowej Konstytucji Węgier, której zapisy wywołują ożywione dyskusje w całej Europie. Poza nową nazwą państwa wprowadziła ona zapisy gwarantujące prawną ochronę życia poczętego, obronę instytucji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz zakaz eutanazji.

Imre Molnar zwrócił też uwagę, iż konserwatywny węgierski rząd, wprowadził podatek liniowy (PIT) na poziomie 16 proc. (dla małych i średnich firm wynosi on 10 proc., a dla dużych 19 proc.) Rząd zapoczątkował też aktywną politykę prorodzinną, wydając w tym zakresie ponad 3 proc. produktu krajowego brutto, urlop macierzyński trwa na Węgrzech dwa lata i jest płatny w 70 proc.

Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście odniesień historycznych do bardzo dobrych kontaktów pomiędzy Węgrami i Polakami. Imre Molnar wyraził nadzieję, że także w przyszłości stosunki węgiersko-polskie będą układały się w nawiązaniu do dotychczasowych pozytywnych wzajemnych relacji.

Wykład monograficzny prof. T. Iwińskiego dla II roku studiów stacjonarnych II stopnia (sp. międzynarodowe stosunki polit. i gosp.) odbędzie się 19.03.2012 roku – PONIEDZIAŁEK w godz. 11.00 – 14.30 w sali 213.

Podkategorie

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono