Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Instytut Nauk Politycznych obchodzi 15-lecie istnienia

Z tej okazji wydaliśmy okolicznościową publikację

Zapraszamy do kupowania i czytania

 

Student politologii oraz bezpieczeństwa narodowego - Paweł Schmidt znalazł się w gronie studentów nagrodzonych Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będąc Przewodniczącym Koła Naukowego Politologów wpływał znacząco na wzbogacenie życia studenckiego na uniwersytecie, a także wielokrotnie reprezentował UWM poza jego murami, w tym uczestnicząc w ogólnopolskich konferencjach naukowych. Dzięki swojej aktywnej postawie znalazł się w gronie 10 studentów UWM uhonorowanych stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2011/2012.

Gratulujemy!

Polska Komisja Akredytacyjna wyróżniła politologię na Wydziale Nauk Społecznych UWM. To już drugie takie wyróżnienie uczelni w tym roku. Wcześniej otrzymała je zootechnika.

Politologia w ocenie PKA w ostatnich latach wyróżniła się dużą dynamiką rozwojową, skutkującą wysokim poziomem działalności naukowej oraz efektów kształcenia, współpracą międzynarodową oraz stabilną, młodą i wysoko wykwalifikowaną kadrą.

„Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych UWM uzasadnia spełnienie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu niejednokrotnie przekraczającym obowiązujące standardy" - czytamy w 10-stronicowym uzasadnieniu PKA.

Mocne atuty Instytutu Nauk Politycznych UWM to działalność naukowa, aktywność w środowisku krajowym i zagranicznym politologów, inicjatywy oraz kontakty z lokalnym otoczeniem. Instytut i wydział są jednostkami wnoszącymi liczący się wkład na rzecz regionu i kraju w sferze kształcenia profesjonalnych kadr politologicznych oraz edukacji obywatelskiej. Dorobek naukowy pracowników obejmuje monografie, publikacje w czasopismach z tzw. Listy filadelfijskiej, publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym oraz publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym.

Od 2004 r. Instytut Nauk Politologicznych publikuje efekty badań naukowych pracowników m.in. w serii wydawniczej pt. „Forum Politologiczne". Od 2009 r. rozpoczął wydawanie kolejnej serii pt. „Studia Politologiczne". Stanowią one uzupełnienie wiedzy podręcznikowej studentów politologii, stosunków międzynarodowych oraz kierunków pokrewnych. Corocznie Instytut jest organizatorem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Wśród nich szczególnie dużym zainteresowaniem środowiska naukowego cieszą się „Dni Afryki". Instytut jest w Polsce liderem badań afrykanistycznych. Jako jedyny w Polsce i jako jeden z niewielu ośrodków naukowych w świecie realizuje badania dotyczące obwodu kaliningradzkiego.

Współpraca międzynarodowa obejmuje kontakty z uniwersytetami z całego świata, m.in. USA, Izraela, Niemiec, Rosji, RPA i Ukrainy.

Politologia akredytację z PKA dostała aż do roku akademickiego 2019/20.

W roku 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obchodzi 10-lecie swojego istnienia. Z tej okazji INP wydał publikację obejmującą 5 tomów pod wspólnym tytułem Oblicze olsztyńskiej politologii, która jest formą upamiętnienia tego jubileuszu i jednocześnie próbą podsumowania działalności naukowo-badawczej Instytutu.

Szczegóły w zakładce Oblicze olsztyńskiej politologii.

Rektor, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektor Instytut Nauk Politycznych, Dziekan Wydziału Sztuki i Dyrektor Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie zapraszają w dn. 1-2 grudnia 2011 r. na Uroczystości i Konferencję Naukową poświęconą Dwudziestoleciu Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

 

Uroczystości rozpoczną się w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w dn. 1 grudnia o godz. 9.00. W programie m.in. wykład dra Kazimierza Wóycickiego pt.: Polityka, Mentalność, Obrazy przeszłości - Czy Niemcy i Polacy się porozumieli?; premiera filmu pt.: A życie toczy się dalej/Aber das Leben geht weiter, z udziałem reżyserów z Berlina (Karin Kaper, Dirk Szuszies); wykład prof. Oscara Gottlieba Blarra – Düsseldorf: Drogi z Prus Wschodnich na Warmię i Mazury/Wege von Ostpreußen nach Ermlad und Masuren: Persönliche Anmerkungen zur polnisch-deutschen Kultur;odtworzenie fragmentów światowego prawykonania Symfonii Nr 4: „De revolutionibus orbium coelestium“ Nicolaus Copernicus in honorem, Oscara Gottlieba Blarra.

 

W dn. 2 grudnia w Instytucie Nauk Politycznych UWM ul. Szrajbera 11, II piętro

 

Plakat i program poniżej:

{edocs}/docs/program-20.doc,450,400{/edocs}

Podkategorie

Źródła nie znaleziono
Źródła nie znaleziono